naar de inhoud

naar navigatie

Verklaring omtrent gegevensbescherming en informatie volgens art. 13 en 14 DSGVO

Persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming

Kreuzer Rupert

Contact details

Atelier Garni Astei - ehemalig Astlhof
Dorfstraße 1
5611 Großarl

Telefoon +43 6414 267-0

%6B%72%65%75%7A%65%72%2E%72%75%70%65%72%74%40%61%6F%6E%2E%61%74

Gegevensverwerking

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gedurende zes maanden bewaard voor de verwerking van uw aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. Als u het contactformulier invult, verwerkt HEROLD Business Data GmbH als bewerker de gegevens op basis van de algemene voorwaarden (in het bijzonder de daarin opgenomen voorschriften voor de verwerking van ordergegevens). HEROLD Business Data GmbH maakt gebruik van een onderaannemer (SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, 2nd Floore, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland) die toegang heeft tot de gegevens in het contactformulier en de gegevens in de VS opslaat. Elke verstrekking van gegevens aan de onderaannemer is gebaseerd op een besluit van de Europese Commissie (zelfcertificering Privacy Shield).

Doelstellingen van de analyse

Daarnaast worden gegevens verzameld en gebruikt voor analysedoeleinden. Deze gegevensverwerking is niet persoonlijk (zie informatie over cookies hieronder).

Webshop

Als deze website een webshop aanbiedt, worden de volgende gegevens verzameld om het winkelproces te vereenvoudigen en voor latere contractafhandeling: Titel, naam, adres, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, BTW-nummer, besteldatum, ordernummer, betaalmethode, verzendmethode, productomvang, kosten. Daarnaast kunnen sessiecookies worden gebruikt om het winkelproces te vereenvoudigen. De gegevens die in de sessiecookie worden verwerkt, bevatten geen enkele persoonlijke referentie.

De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen contract met u sluiten. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, met uitzondering van de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende bankinstellingen/betalingsdienstaanbieders met het oog op de afschrijving van de aankoopprijs, aan het transportbedrijf/verzendingsbedrijf dat in opdracht van ons de goederen levert en aan onze belastingadviseur om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen.

Na beëindiging van het winkelproces worden de door de gebruiker ingevoerde gegevens gedurende minstens vier weken opgeslagen en vervolgens verwijderd. In het geval dat een overeenkomst wordt gesloten, worden alle gegevens uit de contractuele relatie opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie en daarna, voor zover daaruit wettelijke aanspraken kunnen worden afgeleid, en vervolgens gewist, tenzij er verdere verplichtingen zijn om gegevens te bewaren (bijv. fiscaal recht).

Registratie

Bij de registratie worden het e-mailadres en een wachtwoord van de gebruiker opgeslagen. Als er vervolgens een aankoop wordt gedaan, wordt het e-mailadres gekoppeld aan de gegevens die tijdens het aankoopproces zijn vastgesteld. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor het instellen van de gebruikersaccount. De gegevensverwerking vindt plaats voor de duur van de gebruikersaccount. Als de gebruikersaccount wordt verwijderd, worden het e-mailadres en wachtwoord en de link naar de gegevens van het aankoopproces verwijderd.

IT-beveiliging

Bij een bezoek aan deze website worden ook logbestanden opgeslagen die het IP-adres en andere gegevens bevatten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de website (bijv. datum, tijd, user agent, referrer). De gegevensverwerking is beperkt in de tijd (maximaal zeven dagen) en wordt alleen uitgevoerd ter bescherming tegen DDOS-aanvallen of andere ingrepen in de functionaliteit van de website en de onderliggende databasesystemen.

Productbeoordelingen

Bij het indienen van een productbeoordeling worden de volgende gegevens bepaald en gepubliceerd: gebruikersnaam, commentaar, aantal toegekende sterren. Het onderzoek wordt uitgevoerd met het oog op de publicatie van de gegevens voor een specifiek product. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de publicatie van de evaluatie. De gegevensverwerking vindt plaats voor de duur van de publicatie. Verwijderingen zijn mogelijk door een e-mail te sturen naar datenschutz@herold.at.

Cookie-informatie

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade aan.

Op deze pagina worden zogenaamde sessiecookies gebruikt. Deze worden gegenereerd wanneer de website wordt geopend en automatisch weer verwijderd. Ze worden gebruikt voor herkenning wanneer u dezelfde website binnen een korte tijd weer oproept om rekening te houden met de vooraf ingestelde instellingen die u al hebt gemaakt. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of verwerkt.

Cookies hebben als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Zij stellen de exploitant van de website in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over de instelling van cookies en u staat dit alleen in individuele gevallen toe. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van de website echter beperkt zijn.

Webanalyseservice Google (Google Analytics)

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Wij gebruiken de functie "Enable IP Anonymization" op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort voordat het wordt verwerkt of opgeslagen in lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de campagneprestaties van online reclame te meten voor analyse- en optimaliseringsdoeleinden.

De verwerkte gegevens omvatten in het bijzonder online identifiers (inclusief cookie-identifiers), internetprotocoladressen, apparaatidentifiers, locatiegegevens, door de klant toegewezen identifiers en gebruikersgegevens (in het bijzonder het tijdstip en de duur van de toegang, selectie van bepaalde aanbiedingen, etc.). Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google, beschikbaar op https://policies.google.com/privacy?hl=en.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website en uw gebruik van de website verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in onder de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Wordt geladen…

De relatie met de web analytics provider is gebaseerd op de verwerking van ordergegevens bij het gebruik van Google Analytics. De overdracht van gegevens aan de verwerker is gebaseerd op een besluit van de Europese Commissie (zelfcertificering Privacy Shield). De gegevens worden regelmatig (momenteel om de 26 maanden) verwijderd.

Gebruik van Google Adwords Conversie Tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en conversietracking als onderdeel van Google AdWords. De Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversie tracking cookie op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na maximaal 90 dagen. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de beheerder van de website herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina werd doorgestuurd. De met behulp van de conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt de site-exploitant het totale aantal gebruikers die op een advertentie hebben geklikt en naar een pagina zijn doorgestuurd met een conversietag en/of verschillende acties op de pagina hebben uitgevoerd. De exploitant van de website ontvangt echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (deactiveringsoptie). Ze worden dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

De relatie met de web analytics provider is gebaseerd op de verwerking van ordergegevens bij het gebruik van Google Adwords Conversion Tracking. De overdracht van gegevens aan de processor is gebaseerd op een besluit van de Europese Commissie (zelfcertificering Privacy Shield). Google is ook verplicht om de gegevens regelmatig (momenteel om de 39 maanden) te verwijderen.

Sociale media

Als Facebook Social Plugins worden gebruikt op deze website, worden ze aangeboden door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). De inbedding is te herkennen aan het Facebook-logo of aan de termen "like", "like", "share" in de kleuren Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plugins is te vinden in de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

De plugins worden pas geactiveerd als u op de betreffende knoppen klikt. Als deze grijs zijn, zijn de plugins inactief. U heeft de mogelijkheid om de plugins bij elk bezoek te activeren.

De plugins maken een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. Dit gebeurt pas nadat de plugin is geactiveerd. De exploitant van de website heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plugin aan de servers van Facebook Inc. doorgeeft. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plugin informeert Facebook Inc. dat u als gebruiker deze website hebt bezocht. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website op uw Facebook-account bent ingelogd, wordt de informatie aan dat account gekoppeld.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking:

Op de website worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003).

De gegevensverwerking (webshop, productrecensies, boekingstool en gebruikersaccount) is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder b) (contractuitvoeringsdoeleinden) DSGVO.

Indien analyse-instrumenten worden gebruikt, worden de gegevens gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) (rechtmatig belang) DSGVO. Het legitieme belang bij het gebruik van gegevens is de verbetering van de website en het meten van het succes van online reclame.

Het gebruik van IT-gegevensbeveiligingsmaatregelen is ook gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f) (rechtmatig belang) DSGVO. Het legitieme belang bij het gebruik van gegevens is het beveiligen van de eigen IT-systemen.

Het gebruik van Social-Media-Plugins vindt alleen plaats na toestemming. De rechtsgrondslag is daarom artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO. Telkens wanneer een website wordt bezocht, moet opnieuw toestemming worden gegeven.

Uw rechten

U hebt in principe het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, herroeping en verzet. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw aanspraken op gegevensbescherming anderszins op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.